MISnet

Dobrý deň, vítame Vás na stránkach siete MISnet, ktorú prevádzkuje spoločnosť MISNET s.r.o.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša stránka je v testovacej prevádzke.
Za pochopenie Vám ďakujeme.

Tím MISNET s.r.o.

Naša spoločnost od 1.1. 2013 postúpila práva a povinnosti vyplývajúce z niektorých našich zmluvných vztahov na spoločnost DSiDATA, s.r.o. O tejto skutočnosti sme informovali listom dotknutých zmluvných partnerov.

Radi by sme Vás informovali o tom, ČO SA ZMENÍ, ak sa Vás táto zmena dotýka:

1. Pre faktúry vystavené od 1.1.2013 budete pouzívat nové číslo účtu na úhradu faktúr, účet spoločnosti DSiDATA, s.r.o.:
Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 4028523004/5600
Variabilný symbol: číslo faktúry, alebo číslo zmluvy

Ak máte vo svojej banke zriadený trvalý príkaz na úhradu poplatkov za sluzby, dovolujeme si Vás poziadat , aby ste včas zmenili účet príjemcu platby tak, aby boli platby po 1.1.2013 správne smerované v prospech nového poskytovatela.

2. Platby na úhradu záväzkov vzniknutých do 31.12.2012 uskutočňujte v prospech účtu pôvodného poskytovatela MISNET, s.r.o.: VUB, a.s. číslo účtu: 1615919253/0200

3. Pre podporu alebo nahlasovanie problémov môzete vyuzívat nové telefónne čísla:
Pokial máte otázky týkajúce sa obsahu tohto listu kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle: 043/37 09 300 (prípadne zanechajte odkaz), alebo kontaktujte svojho pôvodného poskytovatela.

Pre nahlasovanie problémov volajte na Bezplatnú linku technickej podpory 0800 601 116 Informácie o sluzbách získate na Zákazníckej linke 0850 888 019 (za cenu miestneho volania)

Rovnako chceme zdôraznit, ČO ZOSTÁVA ROVNAKÉ:
1. Hodnota Vašej súčasnej platby za internet, vrátane dohodnutej pravidelnosti úhrad
2. Váš aktuálne zvolený uzívatelský program

MISNET, s.r.o.

Web stránku spoločnosti ITS, spol. s r.o. nájdete na adrese www.its.sk