Wireless

wireless - mikrovlnné pripojenie
Je bezdrôtový spôsob pripojenia na internet, ktorý ITS poskytuje v rôznych variantoch podľa potrieb zákazníka.

Výhody:
  • rýchla realizácia inštalácie,
  • pripojenie s možnosťou SLA (Service Level Agreement),
  • vyššia úroveň technickej podpory,
  • nižšie zriaďovacie náklady v porovnaní s FWA alebo prenajatou linkou,
  • možnosť prideliť viac IP adries (pri produktoch Garantlink zadarmo),
  • kvalitnejšie a rýchlejšie pripojenie bez obmedzení v porovnaní s dial-up-om a ISDN,
  • bez dátových obmedzení v porovnaní so štandardným ADSL pripojením,
  • a na rozdiel od pripojenia cez rozvody káblovej televízie a ADSL je rýchlosť MW pripojenia garantovaná (pri produktoch Datalink a Garantlink).

Nevýhody:
  • vyššie zriaďovacie náklady v porovnaní s telefónnymi linkami a rozvodmi káblovej televízie
  • nutnosť priamej viditeľnosti antény na uzol.