Pevný okruh

pevný okruh
Permanentné pripojenie firemnej siete do Internetu bez telefónnych poplatkov s kompletným riešením zákazky na kľúč, ktoré poskytuje garantovanú vysokorýchlostnú prenosovú kapacitu od 64 kbps do 155 Mbps pre prenos hlasu, videa a dát. K dispozícii je aj operatívna zmena parametrov a miesta pripojenia, ako aj výber užívateľských rozhraní podľa noriem ETSI.

Výhody:
  • pevný mesačný paušál
  • možnosť voľby medzi viacerými typmi okruhov
  • pripojenie s možnosťou SLA (Service Level Agreement)
  • väčšia geografická dostupnosť služby
  • vyššia úroveň technickej podpory

Nevýhody:
  • vyššie prevádzkové náklady v porovnaní s wireless riešením