Virtuálna privátna sieť

IP VPN
Skratka VPN označuje virtuálnu privátnu sieť (Virtual Private Network), ktorá firme zabezpečí bezpečnú komunikáciu v rámci pobočiek alebo zamestnancov na báze IP technológie. VPN tunely sa vytvárajú pomocou štandartného IPSec protokolu, ktorého podstatnou funkciou je kryptovanie a autentifikácia slúžiaca k bezpečnému prenosu informácii.

Využitie:
  • pre prepojenie pobočiek spoločnosti
  • pre riešenie bezpečnej komunikácie
  • pre firemné intranety/extranety
  • pre pripojenie do Internetu

Služba je určená spoločnostiam:
  • s viacerými pobočkami
  • pre ktoré je dôležítý spoľahlivý, rýchly a bezpečný spôsob prenosu citlivých dát.