Serverhousing

serverhousing
Serverhousing je služba určená pre náročnejších klientov, ktorí majú záujem o pripojenie ich servera alebo iných telekomuničných zariadení do siete Internet. Tieto zariadenia sú umiestnené vo vyhradených priestoroch spoločnosti ITS.

Parametre:
  • pripojenie servera na backbone siete ITS
  • elektronický zabezpečovací systém
  • 24 hodinový dohľad operačného centra NOC
  • non-stop prístup v sprievode operátora
  • udržiavaná konštantná teplota v serverovni
  • záložne zdroje elektrickej energie
  • fyzicky nezávislé záložné optické linky do Internetu
  • možnosť testovacej prevádzky
  • zriaďovací poplatok zadarmo